Berita Semasa

PENILAIAN PRESTASI PENGURUSAN KEWANGAN BAGI SETENGAH TAHUN PERTAMA (JANUARI - JUN 2021)

Merujuk kepada Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Bil. 1 Tahun 2008: Pelaksanaan Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan (Sistem 3PK) di Kementerian Kesihatan Malaysia.

Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan Bagi Setengah Tahun Pertama (Januari - Jun 2021) melalui Sistem 3PK akan dilaksanakan bermula pada 1 hingga 31 Julai 2021.

Sebarang perubahan/pengemaskinian pengguna/PTJ hendaklah dikemukakan kepada Admin S3PK di alamat e-mel s3pk@moh.gov.my.

Senarai Soalan Penilaian Pengurusan Kewangan terkini boleh dimuat turun di sini: >> Soalan / Senarai Semak <<

Tarikh kemaskini: 11 Jun 2021

Warga Baharu CAD

  • Mohd Khairie bin Md. Saad (W32)
    Seksyen Audit Khas
  • Tahazila binti Tauran (W32)
    Seksyen Kewangan

Bertukar  • Dr. Nor Haiza Binti Hj Abd Aziz @ Juned (Ketua Audit Dalam)
    Sektor Audit Syarikat, Jabatan Audit Negara (19 Julai 2021)

Hubungi Kami

Cawangan Audit Dalam, Kementerian Kesihatan Malaysia,Aras 5,Blok E6, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62590 Putrajaya
Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.
Tel : 03 8883 2162
Fax : 03 8883 2198